Cosplay

Ak patríte k tým, čo ešte nevedia, čo to cosplay je, vysvetlenie nájdete v nasledujúcich riadkoch. Názov cosplay vznikol spojením slov „costume“ a „play“. Prvé naznačuje, že to je samozrejme kostým určitej postavy, avšak nie je to len taký obyčajný, karnevalový a bez hlbšej pointy. Cosplay-u dodáva hlavný význam práve slovíčko „play“, ktoré znamená, že sa aj vžijete do postavy, ktorú si vyberiete – snažíte sa naozaj byť ako ona. Cosplayeri sú akoby multi umelcami, ktorí okrem šitia a výroby kostýmov vedia svoju postavu aj herecky stvárniť, pričom im nesmie chýbať aj určitá dávka kreativity. Snažia sa o čo najlepšie prevedenie svojej postavy ako z vizuálnej, tak aj z hereckej stránky.

 

Kategórie súťaže

Classical Cosplay
Ak máte svoju obľúbenú anime, mangu, hru alebo iné médium a v nich postavy, ktoré vám prirástli k srdcu či nebodaj sa s nimi stotožňujete, tak cosplay súťaž môže byť skvelá príležitosť ako z predstavy spraviť skutočnosť. Zažite ten skvelý pocit, kedy nielen že vyzeráte ako vaša obľúbená postava, ale jednoducho ňou ste. Prihláste sa na Cosplay súťaže a ukážte čo vo vás je!

Original Costume
Máte svoju vlastnú vymyslenú RPG postavu, ktorú by ste chceli priviesť do reality? Radi súťažíte alebo chcete svoj originálny charakter predstaviť publiku? Jednoznačne vyskúšajte súťažnú kategóriu Original Costume a ukážte svoju kreativitu! Súťaž je vhodná aj pre kostýmových nadšencov, ktorí nemajú až také skúsenosti so šitím alebo výrobou. Minimálne požiadavky na splnenie podmienok súťaže sú preto nižšie ako pri klasickom cosplayi (povolené sú aj kupované časti, viď pravidlá). Počas súťaže predstavia súťažiaci históriu alebo charakter svojej postavy krátkym vystúpením alebo počas rozhovoru. Nejedná sa o nič náročné, nebojte sa preto zapojiť!

 

Pravidlá Classical Cosplay súťaže

 • Registrácia do cosplay súťaže bude prebiehať do 6.11.2016.
 • Do konca registračnej doby je súťažiaci povinný organizátorom súťaže odovzdať obrázok postavy (v dobrej kvalite), hudbu/video na mail [email protected] a všetky povinné údaje v prihlasovacom formulári.
 • Cosplay súťaže sa dá zúčastniť v dvoch kategóriach: sólo, skupina. Skupina musí cosplayovať postavy z rovnakého zdroja. Obe kategórie budú hodnotené rovnako/spolu. Skupiny sa musia o prípadnú výhru podeliť.
 • Časový limit na pódiu pre sólistov je 1 minúta a 30 sekúnd. V prípade dlhšieho výstupu (napríklad ak používa náročné rekvizity ako kulisy) môžu využiť čas maximálne 3 minúty.
 • Časový limit na pódiu pre skupiny je 1 minúta a 30 sekúnd. V prípade dlhšieho výstupu môžu využiť čas maximálne 3 minúty.
 • Súťažiaci nemusia využiť celý tento čas, je to len vrchná hranica.
 • Súťažiaci môžu svoju scénku doplniť o hudbu alebo video (formát .mp3 a .avi). Hudbu alebo video posielajte v dĺžke vášho vystúpenia.
 • Súťaž bude mať dve kolá:

- Prvé kolo: Hodnotenie poroty. Každý súťažiaci strávi pár minút s porotou, ktorá bude predovšetkým hodnotiť kvalitu prevedenia kostýmu a splnenie všetkých pravidiel súťaže.

- Druhé kolo: Prezentácia kostýmu/postavy pred publikom.

 • Všetci súťažiaci sa musia zúčastniť oboch kôl.
 • Postavy, ktoré cosplayujete môžu mať svoj zdroj v: manga/anime, kreslených seriáloch, filmoch, TV seriáloch, komiksoch, video hrách… atď.
 • Súťaže sa môžete zúčastniť jedine s vlastnoručne vyrobeným kostýmom. Kostýmy ušité na objednávku alebo kúpené sú zakázané. Súťažiaci je na požiadanie poroty povinný doložiť dokumentáciu z výroby kostýmu (fotografie atď.) na potvrdenie autentickosti.
 • Súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže s kostýmom, s ktorým už súťažil na inej súťaži, nie však s kostýmom, s ktorým sa umiestnil na inej súťaži.
 • Kostým nesmie obsahovať nebezpečné predmety (napr. akékoľvek zbrane, čo by sa mohli považovať za funkčné).
 • Vlastnoručne vyrobené rekvizity zbraní (z dreva, papiera, peny etc.) sú povolené na vlastnú zodpovednosť.
 • Kostýmy by mali byť vhodné pre maloletého diváka, čiže žiadna nahota a vulgarizmy.
 

Pravidlá Original Costume súťaže

 • Registrácia do Original Costume súťaže bude prebiehať do 6.11.2016.
 • Do konca registračnej doby je súťažiaci povinný organizátorom súťaže odoslať všetky povinné údaje v prihlasovacom formulári.
 • Súťaže sa môžete zúčastniť (počas vystúpenia) ako sólisti alebo skupina. Pri vyhodnocovaní kostýmov však budete posudzovaný každý jednotlivo.

Súťaž bude mať dve kolá: - Prvé kolo: Hodnotenie poroty. Každý súťažiaci strávi pár minút s porotou, ktorá bude predovšetkým hodnotiť kvalitu prevedenia kostýmu a splnenie všetkých pravidiel súťaže. - Druhé kolo: Prezentácia kostýmu/postavy pred publikom.

 • Všetci súťažiaci sa musia zúčastniť oboch kôl.
 • Počas vystúpenia na pódiu súťažiaci zahrá alebo predstaví svoju postavu a jej históriu, prípadne priebeh výroby kostýmu. Môže tak spraviť sám alebo formou rozhovoru s moderátorom (pokiaľ sa nejedná o scénku). Minimálne stačí ak povie, čo má jeho kostým predstavovať, čo ho k výrobe inšpirovalo a prečo. Nebojte sa však byť kreatívny.
 • V prípade scénky je odporúčaný časový limit max. 3 minúty. Súťažiaci môže poslať k scénke nahrávku v dĺžke trvania scénky. Môže sa jednať o hudbu či nahovorenú scénku so všetkými potrebnými zvukovými efektmi v jednej nahrávke.
 • Kostým nesmie byť zhotovený na základe existujúceho outfitu (nesmie sa jednať o cosplay).
 • V kategórií Original Costume je povolené poskladať časti kostýmu zo zakúpených vecí - v tomto prípade sa kostým musí skladať z viacerých častí (nestačí, keď si k civilnému oblečeniu dáte starý klobúk alebo mačacie ušká). Kupované hotové outfitové celky sú zakázané (napríklad hotové karnevalové kostýmy).
 • Odporúčame aby aspoň tretina kostýmu bola vlastnoručne vyrobená (nie je to však povinné), pri hodnotení sa totiž bude zohľadňovať náročnosť prípravy kostýmu. Súťažiaci je na požiadanie poroty povinný doložiť dokumentáciu z výroby kostýmu (fotografie atď.) na potvrdenie autentickosti.
 • Kostým nesmie obsahovať nebezpečné predmety (napr. akékoľvek zbrane, čo by sa mohli považovať za funkčné).
 • Vlastnoručne vyrobené rekvizity zbraní (z dreva, papiera, peny etc.) sú povolené na vlastnú zodpovednosť.
 • Kostýmy by mali byť vhodné pre maloletého diváka, čiže žiadna nahota a vulgarizmy.
 • Výhercu kategórie Original Costume vyberá porota, ktorá hodnotí časovú náročnosť a prepracovanosť prípravy kostýmu, kreativitu a predstavenie charakteru alebo histórie postavy súťažiacim.

Výsledky sú vyhlasované v dvoch kategóriach:

- Cena divákov :

 1. diváci hlasujú za svojho favorita odovzdaním hlasovacieho hárku,
 2. v tejto kategórii sa udeľuje jedno miesto.

- Cena poroty:

 1. porota hodnotí kvalitu prevedenia kostýmu, originalitu, prezentáciu a roleplay na pódiu,
 2. porota určuje tri víťazné miesta.

Registrácia

Registrácia je do súťaže prebieha prostredníctvom mailov. Registračné maily musia obsahovať nasledujúce údaje v závisloti od kategórie.
 

COSPLAY SÚŤAŽ

Registrácie do súťaže posielajte na [email protected] . Predment mailu musí obsahovať "Cosplay sutaz registracia". Registračný mail musí obsahovať zdrojový obrázok cosplayovanej postavy a hudbu alebo video v dĺžke vystúpenia a vyplnený registračný formulár.
 
VZOR REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU
 
Súťažná kategória: cosplay
Meno a priezvisko: 
Nick alebo meno pod ktorým vás uvedieme: 
Postava, ktorú idete cosplayovať:
Zdroj, z ktorého postava pochádza:
 
(Prosím, pri nicku, postave a zdroji uveďte do zátvorky i výslovnosť. V prípade skupinového cosplayu vypíšte všetkých účastníkov do jedného formuláru. Ďakujem.)
 

ORIGINAL COSTUME

 
Registrácie do súťaže posielajte na [email protected] . Predment mailu musí obsahovať "Original costume registracia". Registračný mail musí obsahovať vyplnený registračný formulár a pokiaľ je súčasťou vášho vystúpenia aj hudba alebo video, odošlite ho prosím spolu s formulárom.
 
VZOR REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU
 
Súťažná kategória: original costume
Meno a priezvisko: 
Nick alebo meno pod ktorým vás uvedieme: 
Názov vášho original costume:
Druh vystúpenia: (scénka, atď. V prípade, že nemáte scénku, bude vás čakať iba krátky rozhovor s moderátorom, ktorý sa vás spýta pár otázok)
Krátka história postavy alebo výroby a inšpirácie: (stačí jednou vetou, vítané sú však aj dlhšie histórie)
 
(Prosím, pri nicku a postave uveď do zátvorky i výslovnosť. Ďakujem.)
 

Cosplayu zdar. ;) Ďalšie info dostanete pred súťažou mailom. Prípadné otázky posielajte na mail [email protected].