Šťastné a veselé

Organizačný team by vám chcel popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2015. Tento rok bol pre nás veľmi úspešný, vďaka vám - naším návštevníkom. Zostaňte nám verní i nabudúci rok a nezabudnite si zaznačiť dátum 13.11. - 15.11.2015 - to sa totiž uvidíme na ďalšom ročníku nášho festivalu v DK Zrkadlový háj v Bratislave.

Vaši organizátori.