Prednáška o náboženských pútnych praktikách

Na Nipponfeste sa každý rok objavujú stále ďalší a noví hostia. Tento rok nás svojou prednáškou obohatí vedúca Semináru japonských štúdií na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

Doktorka Kubovčáková sa zameriava na náboženstvá a kultúru Japonska, a preto cieľom prednášky bude predstavenie náboženského hnutia šugendó, ktoré je charakteristické unikátnym spojením prvkov buddhizmu a šintó tak, ako v priebehu histórie koexistovali v Japonsku. Prednáška načrtne základné myšlienky oboch tradičných japonských náboženstiev ako aj formy ich spoločných prejavov na príklade náboženských pútí. V závere ponúkne krátke video ilustrujúce šugendó a jeho praktiky v dnešnej dobe, ktoré tiež ponúkne zaujímavý archaický pohľad na odlišné postavenie žien a mužov v tradičnej spoločnosti.

Nenechajte si ujsť unikátnu prednášku pod dohľadom odborného oka, ako aj možnosť zoznámiť sa s novým a nepoznaným.

Prednáška Šugendó: staroveké pútne praktiky v modernom Japonsku sa uskutoční v sobotu o 12:00 v Nippon paneli.

Organizačný tím