Last minute cosplay battle

Spúšťame vlastnú malú festivalovú súťaž, ktorá otestuje vašu kreativitu a schopnosť tvorby pod tlakom! O čom last minute cosplay cosplay battle je? Súťaž je určená pre 2-4 členné tímy, ktorým nechýba kreativita či zmysel pre humor. Tímom bude poskytnutý materiál na tvorbu - kartóny, zvyšky látok, tavné lepidlo atď. Počas stanoveného časového limitu bude úlohou súťažiacich vytvoriť pred publikom ľubovoľný kostým a odprezentovať na následnej last minute cosplay promenáde.

Pravidlá: 1. Súťaže sa môžu zúčastniť 2-4 členné tímy. 2. Súťažiacim bude poskytnutý materiál o ktorý sa musia podeliť všetky tímy. 3. Súťažiaci musia tvoriť kostým bezpečne, to znamená tak aby nespôsobili zdravotnú ujmu sebe alebo ostatným (bezpečne pracovať s tavnou pištolou, orezávačom a podobne). 4. Na základe počtu prihlásených tímov sa stanoví časový limit pre tvorbu kostýmu (odhadom 15 - 30 minút). Po skončení časového limitu nie je možné vykonávať ďalšie úpravy na kostýme. Kostým si v závere musí jeden zo súťažiacich obliecť. Povoluje sa vytváranie kostýmu aj priamo na jednom zo súťažiacich (napríklad, že prilepíte páskou kartónové časti už počas vytvárania priamo na člena tímu, ktorého ste vybrali na promenádu). 5. Počas promenády môžete publiku predstaviť svoj cosplay, čo má predstavovať (môže byť inšpirovaný ľubovoľným médiom alebo to môže byť original cosplay), či predviesť roleplay. Komunikácia s publikom je povolená aj počas vytvárania kostýmu - publikum môžete zabávať, vysvetlovať postup tvorby či odpovedať na otázky. 6. Kostým musí byť vhodný pre maloletého diváka. Vyvarujte sa nadmernému odhaľovaniu na pódiu. 7. Víťaza súťaže vyberá publikum. 8. Súťažiaci sa riadia pokynmi organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo na zmenu pravidiel.

Registrácia je možná na prostredníctvom mailu [email protected] aj na mieste.

Registračný formulár: Predmet mailu: Last minute cosplay battle * Názov tímu: * Členovia tímu:

Kontakt: [email protected]